Den gamle och havet

Den gamle och havet

Skeppare Lasse är en Hönö islander med rötter i Grundsund där morfar var skeppare på gamla Kastor, en 60 fots bankskuta med “kinesiskt witt om bowen”. 
Han talar obehindrat trenne språk och drar vid tillfälle en ruskig historia. 
Lasse Englund har examen Deck Officer class VII från Chalmers Lindholmen.